FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

If I have a gift, should it be for 300 people?

No!

What you want! Baking pancakes for 10 people is also great! What you want If you want to give 5 people career advice, perfect. Two chairs, a sign and you are done with the preparation.

 

If it rains, what then?

The weather forecasts are excellent!

And beyond that we have an extremely large space inside, for when a droplet should fall.

 

Can’t I really buy anything at the festival? No drinks too?

That's right, you can't buy anything. Everyone is self-sufficient and has their own drinks and food. But it can just be that you are given everything. A breakfast, a wine, a delicious wrap, some beers. Those are the gifts of the others.

 

Three days ... can I also come for a day?

That is allowed. But you will enjoy it more if you immerse yourself for three days. Then you experience the 50/50 Fest as intended. That someone brings you a croissant in your tent in the morning. Just a bizarre different world.

 

Do I have to buy a ticket now?

Yes!

It is no longer possible at the festival itself. We will check if you have a ticket and then you will get a strap on your wrist. Buy your ticket now via this link.

 

Can I also sign up as a volunteer?

Yes!

Your gifting can also consist of helping with another project! You can sign up for this here!

 

 

How, what and where do I go to sleep?

Well, in a tent!

Immediately next to the Muhle on a wonderful meadow. There are enough toilets and sinks.

Or in a caravan or motorhome!

For this, the special Viller Mühle motorhome is 400 meters away. Here is a kind of cozy luxury resort.


How do I Dress?

The extreme, over-the-top version of yourself!

And you can get a bit dirty and there is a lot of dancing and there are tents.

Veel gestelde vragen

Als ik een gift heb, moet die dan voor 250 man zijn?
Nee!
Wat jij wilt! Voor 10 man pannenkoeken bakken is ook helemaal super! Wat jij wilt Als je 5 mensen carrière advies wilt geven, perfect. Twee stoelen, een bordje en je bent klaar met de voorbereiding. 

 


Als het regent, wat dan?
De weersvoorzichten zijn uitmuntend!
En daarbuiten hebben we een extreem grote ruimte binnen, voor als er toch een druppeltje zou vallen.

 

Kan ik echt niets kopen op het festival? Ook geen drank?
Klopt, je kan niets kopen. Iedereen is zelfvoorzienend en heeft eigen drinken en eten bij zich. Maar het kan zomaar zijn dat van alles je gegeven wordt. Een ontbijtje, een wijntje, een heerlijk wrapje, wat biertjes. Dat zijn de gifts van de anderen.
 


Drie dagen...mag ik ook een dag komen?
Dat mag. Maar je gaat het leuker vinden als je drie dagen onderdompelt. Dan ervaar je het 50/50 Fest zoals het bedoeld is. Dat iemand je s'ochtends in je tentje een croissantje brengt. Echt even een bizar andere wereld. 

 

Moet ik nu al een kaartje kopen?
Ja! 
Op het festival zelf kan het niet meer. We checken dan of je een kaartje hebt en dan krijg je een bandje om je pols. 
Koop via deze link nu je kaartje.
 


Kan ik mee ook aanmelden als vrijwilliger?
Ja!
Je gifting kan ook bestaan uit het helpen bij een ander project! Je kunt je hier daarvoor aanmelden!

 

Hoe, wat en waar ga ik slapen?
Nou, in een tentje!
Meteen naast het de Muhle op een heerlijke weide. Er zijn voldoende wc's en wastafels.
Of in een caravan of camper!
Daarvoor is het speciale Viller Mühle camperland 400 meter verderop. Hier is een soort gezellig luxe oord.

Wat zal ik es aan doen!?
De extreme, over-de-top versie van jezelf!
En je kan dus wel een beetje vies worden en er wordt veel gedanst en er zijn tentjes.